Fotografie

Wie ben je als je geen herinneringen hebt?

Deze vraag is de leidraad voor mijn fotografie. Mijn werk gaat over de zoektocht naar identiteit; wie zijn we, hoe maken herinneringen ons tot wie we zijn en wat is identiteit eigenlijk?


nu te zien bij

Pakje kunst Tilburg

https://www.pakjekunst.com/